Op al onze werkzaamheden zijn van toepassing de Logistieke Service Voorwaarden, zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 02 april 2014 onder nummer 28/2014.

Bij expediteurs werkzaamheden zijn van toepassing de Nederlandse Expeditie Voorwaarden (FENEX) gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam en Amsterdam op 1 mei 2018.

De voorwaarden worden tevens op verzoek toegezonden.

Bron: https://www.fenex.nl/